Jak na participaci?

Zapojení občanů do správy věcí veřejných (participace) je velkým tématem současnosti. V první řadě je třeba vědět, co občany skutečně zajímá a k čemu jsou schopni si vybudovat vztah natolik silný, aby měli vůli se aktivně podílet na řešení. K tomu se ideálně hodí dotazníkové šetření, jehož respondenty budou občané daného města, obce či obvodu.

 

Výzkum pro radnice / magistrát v SC&C

Zpět

Comments are closed