Březnový seminář: Dostanou se všechny děti z Vaší obce v roce 2020 do školky?

 

kruhy_skolky_2a

 

V měsících únor a březen proběhly v naší společnosti SC&C dva semináře pod názvem

DOSTANOU SE VŠECHNY DĚTI Z VAŠÍ OBCE V ROCE 2020 DO ŠKOLKY? ZJISTĚTE TO!

 

Našich seminářů se účastnilo 46 zástupců z obcí po celé ČR. Na semináři 28. 3. 2017 byly přítomny zástupkyně školské komise Svazu měst a obcí a velmi živě se diskutovalo o otázkách spádovosti, jak pracovat s počty dětí, které mají podpůrná opatření, „zápisová turistika“ atd.

 

PROHLÉDNĚTE SI ODKAZ NA STRÁNKÁCH SVAZU MĚST A OBCÍ ČR

K NAŠEMU SEMINÁŘI ZDE

 

 

 Novela školského zákona, která byla schválena v roce 2016, ukládá obcím zajistit následující:

fajfka_odrážkaOd září 2017 – povinný rok pro předškoláky

 

fajfka_odrážkaOd září 2017  – nárok na školku 4 leté děti

 

fajfka_odrážkaOd září 2018  – nárok na školku 3 leté děti

 

fajfka_odrážkaOd září 2020  – nárok na školku 2 leté děti

 

V řadě radnic tak vyvstala otázka, jaká bude situace konkrétně v jejich obci v příštích letech a zda jsou schopni dostát těmto požadavkům?

Další důležitou otázkou je, jak zjistit v roce 2017, kolik bude potřeba zajistit míst v předškolním zařízení pro dvouleté děti v roce 2020?

 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Naše společnost SC&C, která má již 25 let zkušeností se zpracováním dat, sociologickými a demografickými výzkumy a statistikou zpracovala na základě kohortně-komponentní metody na základě krajských dat parametrů úmrtnosti a porodnosti aplikaci POPULAČNÍ KALKULAČKA SC&C.

Tato aplikace predikuje potřebu míst v předškolních zařízeních do roku 2025. Hlavní výstupy aplikace jsou přehledné tabulky a grafy, ukazující budoucí početní vývoj dětí ve věku 0 – 6 let. Porovnání kapacity předškolních zařízení s odhadovaným početním vývojem dětí v předškolním věku vychází z novely školského zákona, která uvažuje postupné nárokování místa ve školce stále pro mladší děti. Model Base slouží pouze pro hrubý odhad, protože ve většině měst je situace odlišná od krajských dat. Tato aplikace je volně přístupná na našem webu ZDARMA.

 

 

 

ADRESNÉ PROPOČÍTÁNÍ SITUACE KONKRÉTNÍ OBCE

Pro přesnější propočítání specifické situace ve Vaší obci je potřeba mít data z Českého statistického úřadu, která se týkají přímo dané obce. Tuto službu Vám nabízíme ve verzi:  

POPULAČNÍ KALKULAČKA SC&C PRO

 

Vyšší verze kalkulačky dokáže vyhotovit predikci budoucího vývoje ve třech variantách vývoje (varianta nízká, střední a vysoká) v závislosti na zadávaných parametrech odhadů vývoje porodnosti a úmrtnosti a rovněž zahrnuje predikci migrace. Odhady jsou vypočítány na základě údajů za daný okres, případně město.

 

JAKÁ JE CENA POPULAČNÍ KALKULAČKY SC&C PRO?

Cena této služby je 4.800,- Kč bez DPH.      

 

JE POPULAČNÍ KALKULAČKA SC&C JEDINÝM ROZHODOVACÍM NÁSTROJEM?

Je potřeba nepřehlížet působení i dalších vlivů jako je například ochota rodičů přihlásit dvouleté dítě do předškolního vzdělávání. Toto rozhodnutí závisí na různých faktorech, jako je např. rodinná situace, pracovní a finanční možnosti. Proto doporučujeme k získání uceleného přehledu doplnit POPULAČNÍ KALKULAČKU, dalšími metodami jako je např. názory veřejnosti, získané pomocí anket či sociologických výzkumů a sociodemografickou analýzou.

 

Podívejte se na naší fotogalerii ze seminářů:

Populační kalkulačka seminář Populační kalkulačka seminář1 Populační kalkulačka seminář2 Populační kalkulačka seminář4 Populační kalkulačka seminář6 Populační kalkulačka seminář7

 

Comments are closed